Suwalszczyzna Na Warcie w odpowiedzi na interpelację nr 256_2022 radnego Adama Ołowniuka z dnia 13 lutego 2022 r. dotyczącą pomocy Ukrainie złożyła publicznie inicjatywę obywatelską w formie petycji. W niniejszej petycji przedstawiła własną alternatywę pomocy Ukrainie w razie konfliktu Ukrainy z Rosją, przedstawiając sposób pomocy, który nie narazi bezpieczeństwa narodowego i jednocześnie zabezpieczy prawdziwe ofiary wojny. Z taką reakcją powinna się spotykać nadgorliwość lokalnych władz w całej Polsce. Lokalne władze łatwiej kontrolować, niż władze wyższego szczebla. Ponadto tego typu działania sprzyjają integracji lokalnej społeczności. Można w ten sposób budować oddolne grupy wsparcia w oparciu o poziom świadomości ludzi. Pokazujemy także, że nie jesteśmy bezradni i oddolnym działaniem możemy wpływać na rzeczywistość, zachęcamy społeczeństwo do działania i pomagamy się jednoczyć.💪Link do petycji:https://www.petycjeonline.com/racjonalna_pomoc_ukrainie

Similar Posts