Grupa Na Warcie- zrzeszenie ludzi dobrej woli, patriotów sprzeciwiających się tyranii sanitarnej, przymusowi eksperymentalnych szczepień i wszelkim metodom pomagającym ten przymus wprowadzić. Stoimy na warcie niezbywalnych praw człowieka do samostanowienia, do wolności osobistej przejawiającej się w wolności słowa, poglądów i przekonań, prawa do własności, prawa do równego traktowania, prawa do ochrony życia, prawa do odmowy udziału w eksperymentach medycznych, prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wielu innych praw, które władza łamie korzystając ze sztucznie wywołanego kryzysu „pandemii”.

Mieliśmy dość czasu, aby zrozumieć, w czym bierzemy udział i opracować metody walki z tym oszustwem. Przez dwa lata pandemii nic się nie zmieniło. Żadne protesty, akcje i happeningi nie przyniosły wymiernych efektów. Plan globalnego resetu i depopulacji posuwa się naprzód punkt po punkcie. Rząd w porozumieniu z mediami, przy udziale medyków, policji i sanepidu terroryzują cały kraj i żadne dotychczasowe działania nie były w stanie tego powstrzymać. Protesty służą zdobywaniu popularności przez aktywistów, a Ci, choć mieli dwa lata, nie byli w stanie zaproponować skutecznej metody walki z jawnym łamaniem Konstytucji RP przez rząd i działaniem na szkodę obywateli. Dziś już wiemy, że mamy do czynienia z wojną, jakiej historia dotąd nie znała – z wojną informacyjną skierowaną w stronę społeczeństwa. Przeciwnik robi wszystko, by ludzi zdezorientować i podzielić. Dlatego walka jest tym trudniejsza, gdyż toczy się na poziomie świadomości. W tej wojnie nieświadomość stanowi realne zagrożenie i czynnik, dzięki któremu plan globalnego resetu oraz wprowadzania nowego porządku świata może posuwać się naprzód. Agenda 2030 realizuje kolejne punkty dzięki sztucznie wywoływanym kryzysom, najpierw pandemii, teraz konfliktu zbrojnego. Celem jest jeden światowy rząd i całkowita kontrola nad jednostką dzięki cyfrowemu paszportowi ID2020, systemowi punktacji społecznej oraz cyfryzacji pieniądza. W nowym świecie totalnej kontroli każde działanie zostawia ślad w systemie a człowiek jest całkowicie od systemu zależny. To daje wręcz nieograniczone pole kontroli i wpływu na jednostkę.

Dopóki nie osiągniemy pewnej masy krytycznej świadomych oszustwa ludzi, wszelkie siłowe próby walki pozbawione są realnej szansy na zwycięstwo. Grupa Na Warcie skupia się więc na działaniach budzących świadomość i odkłamujących rzeczywistość a także formach biernego oporu i rozwiązaniach pozwalających jeśli nie powstrzymać, to chociaż spowolnić plan NWO