Grupa powstała z integracją ogólnopolskiej strony Na Warcie, gdzie przeciwstawiamy się dyskryminacji i pozbawianiu nas podstawowych praw człowieka. Ci którzy zainteresowani są polityką wiedzą, że tu już nie można sobie pozwolić na bierność. Oficjalnie wprowadza się segregację ludzi. Tu nie ma liderów a tylko aktywność, motywowanie i kreatywność wyróżnia w grupie osoby bardziej zdeterminowane do działania. Tutaj będą pojawiały się sprawozdania z lokalnych akcji i działań. Suwalszczyzna Na Warcie pokazuje całej Polsce, jak można tworzyć rzeczywistość w wymiarze lokalnym poprzez aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych i wpływanie na świadomość lokalnej społeczności.