Koleżanki i koledzy, pragniemy poinformować, że wcale nie musicie czekać na wezwanie do wyjaśnień z komendy i sprawę sądową po odmowie mandatu za brak maski, gdzie rozpatruje się ważność waszego mandatu a nie słuszność działania policjanta. Taka skarga jest pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać sami i przy dobrej organizacji możemy wypunktować tych, którym przyda się reset. Postanowiliśmy w pierwszym piśmie nie dobijać policjanta, lecz dać szansę na ugodę. To samo dotyczy także prokuratora. Miejmy nadzieję, że wielu z Was trafi na rozsądnego, pro-polskiego prokuratora i przed sąd nie traficie. Skarga przygotowana jest na okoliczność wystawienia mandatu za brak maski mimo okazania przez Was dokumentu zwalniającego. Skarga na policjanta:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fd6236f6-33ba-4094-9843-c6e23a2959c9

Dokument zwalniający dla osoby dorosłej:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:077b3114-ded9-4ee3-af41-9191817d18e5

Dokument zwalniający dla dziecka:

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7644c2a1-b1e6-44be-819b-fe6d328b6bfe

Similar Posts